Analyses voor particulieren

Hardheid van het water

De hardheid van het water is het totale gehalte aan calcium en magnesium ionen en vormt geenszins een gevaar voor de gezondheid. Hardheid is echter verantwoordelijk voor kalkaanslag op installaties.

Hardheid en andere parameters van uw water (op het adres van uw meter) vindt u op de website www.vivaqua.be, onder de tab “Klantenhoek”/’kwaliteit van het water”

De hardheid van uw leidingwater kennen kan ook nuttig zijn indien U over een waterontharder beschikt. Opgelet, soms is enkel warm water verzacht. Om mogelijke corrosieproblemen te vermijden, raadt Vivaqua aan de residuele hardheid tussen 10 en 15 °F te behouden.

U kunt ook zelf een waterstaal bij Brulabo brengen: 250 ml (1/4 liter) is voldoende. De uitslag wordt U per telefoon of email meegedeeld (wij zenden geen schriftelijk rapport).

De volgende analyses zijn betalend. U wordt verzocht  te betalen wanneer U het staal brengt. Vervolgens krijgt U een rapport en een factuur met de melding “voldaan” per email.

Lood in het water: 20,00€ BTW inclusief

Lood is een giftig element. Het maximumgehalte aan lood in leidingwater is 25 µg/l en wordt 10 µg/l op 25/12/2013. Lood komt terecht in het water wanneer dit door oude buizen van uw gebouw stroomt. Zijn gehalte is sterk beïnvloed door de stagnatieduur in de leiding. Indien U nog loden leidingen hebt, is het beter dat U na een afwezigheidperiode de eerste liters niet als drinkwater verbruikt. Indien U een analyse wenst, brengt U een met uw leidingwater gevuld plastieken flesje rechtstreeks naar het laboratorium.

Lood in verf en vernis: 20,00€ BTW inclusief

Bij het verwijderen van oude verf of vernis kan er lood vrijkomen en daarom is het aangeraden een beschermingsmasker te dragen. Het is ook absoluut afgeraden oude loodhoudende verven droog te schuren.  Kinderen zijn bijzonder gevoelig voor loodvergiftiging, hou ze dus ver van de plaats waar U werkt! Indien U twijfelt over het loodgehalte van oude verf, breng dan een staal naar het laboratorium. Het staal mag bestaan uit schilfertjes, verfschraapsel of eventueel een stuk geverfd of gevernist materiaal.

Normaal gezien is het niet nodig om de drinkbaarheid van kraantjeswater te bevestigen, deze parameter wordt constant gecontroleerd door de waterdistributiemaatschappij (Vivaqua voor Brussel). Er kunnen echter problemen verschijnen indien uw leiding in slechte staat is, slecht ontworpen is of niet goed gebruikt wordt. De voornaamste vijand van kwaliteit is stagnatie: vermijd lege leidingstukken en ongebruikte kraantjes.

Water uit een regenput is niet drinkbaar zonder ontsmettingbehandeling.

Huiszwam of andere houtparasieten: zie tab “Huiszwam