7° Vergoeding van de bestuursleden

Volgens artikel 19.5 van de statuten van Brulabo worden de vergoedingen voor de leden van de raad van bestuur en de leden van de algemene vergadering toegekend op basis van zitpenningen. Deze worden uitbetaald na effectieve aanwezigheid. Het bedrag van één zitpenning bedraagt 93,98 € bruto per vergadering (waarde 2022). Verslag van de vergoedingen (volgens de eisen van het  artikel 100 van de bedrijfscode).