Hygiënekeuring

Onze inspectiedienst bestaat uit beëdigde tweetalige inspecteurs die over politiebevoegdheden beschikken binnen hun actieterrein. De meeste controles gebeuren op aanvraag en in samenwerking met gemeentelijke, gewestelijke en federale diensten (politie, leefmilieu, RVA, financiën en anderen). Met de Europese en de Belgische wetgeving als basis, zal de inspecteur trachten de consument te behoeden en de operateur de nodige richtlijnen te geven om grove fouten te vermijden.

De inspecties worden uitgevoerd met behulp van checklists die eveneens gebruikt worden door het FAVV. Deze werkwijze verzekert een homogene en onpartijdige aanpak van iedere inspectie.

Na elke keuring wordt een gedetailleerd rapport opgemaakt. Hierin staat een lijst van de te verhelpen punten en een link naar de autocontrolegids van de sector.

Indien nodig wordt er streng opgetreden en overgegaan tot de vernietiging van voedingswaren of voorstel aan de Burgemeester tot tijdelijke stopzetting van de activiteit.

De inspecteurs controleren of de handelaars beschikken over een autocontrolesysteem. Deze verplichting omvat alle nodige maatregelingen genomen voor het beschermen van de voedselveiligheid vanaf de productie tot bij de consument.

De in het verleden opgebouwde wetenschappelijke “know how” vinden we tot op de dag van vandaag terug in onze inspecties op het terrein. Naast de gemaakte opmerkingen worden de volgende testen ter plaatse uitgevoerd:

  • Controle van de bewaartemperaturen (in koude of warme lijn)
  • Gehalte aan polaire componenten en temperatuur van frituurolie. Deze test beschermt de consument tegen schadelijke stoffen
  • Malachiet-groen test voor het opsporen van sulfiet in vlees. Dit verboden product is niet giftig, maar kan gebruikt worden om verdachte en zelfs bedorven waren te “camoufleren”

De inspecteur kan eventueel overgaan tot het opnemen van stalen om aldus aan de hand van de analyseresultaten, de onvoldoende hygiëne tijdens de manipulaties te tonen.

Andere controles

  • Regelmatig opnemen van maaltijdcomponenten in grootkeukens, scholen en kinderdagverblijven (gevoelige populatie)
  • Staalafnames voor de controle van de waterkwaliteit voor menselijke consumptie
  • Bemonstering van producten in het kader van gerichte enquêtes in afspraak met het FAVV

Brulabo werkt samen met het FAVV in het kader van een samenwerkingsprotocol tussen de twee organismen.

Accreditatie ISO 17020 (BELAC certificaat 348-INSP)

Sedert 2015 beschikt Brulabo over een accreditatie gebaseerd op de norm ISO 17020. Het toepassingsgebied beoogt keuringen in de sector Horeca en grootkeukens, afnemen van voedingswaren, het meten van de bewaartemperatuur en het testen van de kwaliteit van frituurolie.