Lood in verf en andere voorwerpen

De verven die cerusiet of andere loodhoudende witte pigmenten bevatten zijn in België verboden (Koninklijk Besluit van 05/11/1990). Voor andere verven of vernissen met een loodgehalte hoger dan 0,15% moet op het etiket volgende waarschuwing aangebracht worden: “Opgelet, bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen” (Europese Richtlijn 1999/45).

Sommige cosmetica van buitenlandse oorsprong zoals khôl kunnen uit loodsulfide (galeniet) samengesteld zijn. Dit verbruik is in de cosmetica verboden (Koninklijk Besluit van 15/10/1997). Recipiënten zoals metalen theepotten van buitenlandse oorsprong kunnen ook lood bevatten.

Hoe dit verhelpen ?

In het geval van de aanwezigheid van lood in oude verven of vernissen, kan men, volgens de toestand van afbraak van het gebouw, overgaan tot een lichte sanering zoals “inkapseling”, een overkoepelende term voor technieken die de loodhoudende zones overdekken (plaatsen van gyproc-platen, herschilderen, bepleisteren of behangen) of tot een zware renovatie (mecanisch, thermisch of chemisch schuren). In dit laatste geval moeten de werkzaamheden uitgevoerd worden met een efficiënte bescherming van de omgeving tegen de verspreiding van loodhoudend stof en/of dampen (insluiting van de lokalen en bescherming van de werknemers door het dragen van maskers). Het is wenselijk om gelijktijdig in de gemeenschappelijke ruimtes in te grijpen, waar vaak oudste en versleten verven zich bevinden.

Als u oude verven of vernissen schuurt, dienen ademhalingbeschermingen voorzien te worden. Het wordt afgeraden loodhoudende verven droog te schuren. Kinderen zijn bijzonder gevoelig voor loodvergiftiging. Houd hen dus ver van de werf. Bij twijfel, breng een monster van verfschilfertjes, schraapsels en/of een stukje van de geverfde materiaal naar Brulabo. Als u zelf een oppervlak afschraapt om verf- of vernesschilfers te verzamelen, denk eraan het geschraapte oppervlak te meten. Het resultaat wordt namelijk uitgedrujt in mg/cm2. Wij baseren ons op het Waalse ministeriel Besluit van 10 juni 2009 dat minimumcritera bepaalt voor de veiligheid van de woningen en een limietwaarde vastlegt van 1 mg/cm2.

De kosten van de loodanalyse in verf of andere voorwerpen bedragen per staal € 20,00 inclusief BTW.