Wateranalyse

Aanvragen voor wateranalyse

  • aanvraag voor staalafname van water

Voorafgaand aan een staalname en een aanvraag voor wateranalyse, is het belangrijk om reeds enkele vragen te beantwoorden. Dit “document” zal u de nodige richtlijnen geven en u hebt u nodig voor het voorbereiden van uw aanvraag.

U wordt dus verzocht om dit aandachtig te lezen vooraleer u zich beroept op Brulabo. U kan dit document ook uitprinten, invullen en ons toesturen (post, fax of mail).

Opgelet : Vooraleer een staal voor analyse te komen afgeven, is het absoluut noodzaklijk Brulabo telefonish te verwittigen (02/230 80 01) en een datum voor het deponeren van het staal vast te leggen.

  • aanvraag voor staalafname van waterinfiltratie en Legionella

Brulabo kan ook analysen uitvoeren om de bron van een waterlek of infiltratie te identificeren (insijpelend water).

Een specifiek document bestaat over deze activiteit.

Brulabo voert ook staalnames en analyses voor Legionella uit.