Interpretatiecriteria

De onderstaande tabel bevat de interpretatiecriteria van Brulabo.

U kan op de onderstaande links (*) klikken om toegang te krijgen tot de desbetreffende tekst.

Aard staal – parameter

Referentie

Zwembadwater
Voetbadwater
Lucht van zwembaden
10 oktober 2002 – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor zwembaden
Zwemwater 23 april 2009 – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit
Drinkbaarheid – leidingwater 24 januari 2002 – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  betreffende de kwaliteit van het leidingwater
Drinkbaarheid – water bestemd voor de voedselketen 14 januari 2002 – Koninklijk Besluit betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt

 

Drinkbaarheid – mineraalwater en bronwater 8 februari 1999 – Koninklijk Besluit betreffende natuurlijk mineraalwater en bronwater
Water – Legionella Criteria door Brulabo opgesteld en gebaseerd op het Waals Besluit van 13 juni 2013 inzake zwembaden
Water van luchtbevochtigers Criteria door Brulabo vastgesteld en gebaseerd op Nolard et al., 2004. « Validation des méthodes microbiologiques et chimiques de contrôle des lieux de travail »
Levensmiddelen –  microbiologische analysen
Levensmiddelen – frituuroliën 22 januari 1988 – Koninklijk Besluit betreffende het gebruik van eetbare oliën en voedingsvetten bij het frituren van voedingsmiddelen
Levensmiddelen – contaminanten Verordening EG1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen
Levensmiddelen – toevoegsels Verordening EG 1129/2011 van de Commissie van 11 november 2011
Levensmiddelen – zout Aanbevelingen door Brulabo opgesteld (op basis van de geregistreerde resultaten)
Lood / verf 10 juni 2009 – Waals Ministerieel Besluit …/… bepaling de Waalse woningscode

 

(*) Gebruiksvoorwaarden & disclaimer

De website van Brulabo bevat snelkoppelingen naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen, ondanks alle aandacht an de ontwikkeling van de website blijft de mogelijkheid bestaan dat bepaalde fouten aan de beheerders van de website zijn ontsnapt.  Brulabo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke fouten. Bij een gedetailleerde foutmelding vragen wij u contact op te nemen met de webmaster (E-mail : info@brulabo.irisnet.be, onderwerp: webmaster – site Brulabo) die u zo snel mogelijk over de wijziging hiervan zal informeren.

Wetteksten zijn enkel ter informatie opgenomen; zij creëren geen andere rechten of plichten dan deze die voortvloeien uit de wettelijk aangenomen en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde wetteksten.