Huiszwam

Huiszwam en andere houtbeschadigende parasieten

Expertise door het Laboratorium | Wat is huiszwam ?
Hoe ziet u of er huiszwam aanwezig is ? | Hoe de zwam verwijderen ?
Nuttige adressen | Nuttige internetlinks

Nieuw : Oproepnummer voor de aanvragen in verband met huiszwam en andere houtparasieten (o.a. op vraag van het Woningsfonds) 02 237 08 00

Expertise door het Laboratorium

Sinds meer dan 30 jaar voert Brulabo expertises uit met het oog op de identificatie van schadelijke houtzwammen, waaronder de huiszwam en andere parasieten, zoals houtvretende insecten.
De expertise gebeurt, ofwel door een huisbezoek (indien het gebouw zich in Brussel of in nabije gemeenten bevindt), ofwel op basis van een in het laboratorium afgegeven of via de post verstuurd staal. Voor gebouwen buiten het hierboven vermelde gebied verwijzen wij naar de adressenlijst en internetlinks aan het einde van dit bericht.

In geen enkel geval zal Brulabo een certificaat uitreiken verklarend dat een woning geen huiszwam bevat. Omdat huiszwam zich in verborgen plaatsen ontwikkelt, zou een dergelijk attest een volledige afbraak van de binnenelementen van het gebouw vereisen. Brulabo voert alleen identificatie uit over het verdachte verschijnsel dat aan onze expert wordt getoond. Indien U een onderzoek en een diagnose over de aanwezigheid van houtparasieten in verborgen plaatsen wenst, raden wij U aan een expertisebureau te raadplegen.

Tarief: ( Prijs PDF )

Wat is huiszwam ?

De huiszwam, Serpula lacrymans genaamd, is niet alleen de meest verspreide schadelijke zwam in ons gewest, maar ook de meest vernietigende. Voor haar voeding is ze aangewezen op vocht en op een aantal bestanddelen, die in hout aanwezig zijn. De huiszwam tast zowel naaldhout als loofhout aan dat in de gebouwen is verwerkt. Het uitzicht van het aangetaste hout kan een eerste mogelijke herkenningsfactor voor de aanwezigheid van huiszwam zijn. Door de aantasting vervormt het hout, vertoont het diepe scheuren en wordt het uiteindelijk in kubusjes verdeeld. Hierdoor verliest het zijn mechanische weerstand, zodat aangetaste trappen en balken in een vergevorderd stadium kunnen instorten.

De huiszwam ontwikkelt zich vanuit microscopisch kleine zaadjes, sporen genaamd. Wanneer deze zich op een gunstig terrein bevinden, kunnen ze ontkiemen. Na het ontkiemen groeien ze uit tot een netwerk van fijne draden, die een mycelium vormen. Naargelang de omstandigheden kan dit mycelium zich van een witte, vlokkige massa tot een parelgrijze of witte viltachtige “vellen” ontwikkelen. Soms zijn er nog andere kleurschakeringen mogelijk.

In een volgend groeistadium bundelen de draden zich tot strengen, die tot 1 centimeter dik kunnen worden. Deze strengen kunnen, indien de omstandigheden gunstig zijn, groeien over grote afstanden en doordringen in het metselwerk. De kleur van de strengen is licht- tot donkergrijs. In gunstige omstandigheden zijn ze taai en elastisch ; bij uitdroging worden ze broos.

Het vruchtlichaam van de zwam heeft meestal een ronde of ovalen vorm. De kleur is meestal roestbruin met een witte tot geelwitte groeirand. Het roestbruine gedeelte bevat de sporen, die zich opnieuw met de lucht zullen verspreiden.

De huiszwam kan zich enkel maximaal ontwikkelen wanneer de omstandigheden optimaal zijn. Sombere, slecht verluchte, vochtige lokalen en een regelmatige temperatuur vormen een uitstekende voedingsbodem. Wanneer niet alle omstandigheden gunstig zijn, zal de huiszwam zijn groei niet stoppen. Wanneer alle voedingsbestanddelen uit het hout opgebruikt zijn, zal ze via het metselwerk naar een andere ruimte doordringen en daar het hout gaan aantasten, zelfs al is er geen vocht aanwezig. Zo kan een “gezond” aangrenzend huis door de huiszwam aangetast worden.

Wanneer alle omstandigheden ongunstig zijn, zal de huiszwam niet afsterven, maar in een latente toestand aanwezig blijven. Wanneer de omstandigheden opnieuw gunstig worden, zal zij zich verder ontwikkelen. Vandaar de noodzaak om een aantasting door de huiszwam altijd ernstig te nemen.

Hoe ziet u of er huiszwam aanwezig is ?

Enkele aanwijzingen moeten uw aandacht trekken :

 • vervorming of bolvorming van plinten, raam- en deurkozijnen
 • aanwezigheid van een vochtbron (waterlek, lekkende dakgoot, aanwezigheid van schimmelvlekken,…)
 • aanwezigheid van min of meer dikke witte draden op het metselwerk (niet te verwarren met salpeter, dat tussen de vingers verpulverd wordt en een meer vetachtige structuur heeft)
 • een roestbruine “pannenkoek”, wit afgeboord (vruchtlichaam van de huiszwam)

Hoe de zwam verwijderen ?

 • De vochtbron, verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling, uitschakelen
 • Het opdrogen van het aangetaste materiaal bevorderen
 • Een adequate behandeling uitvoeren

De huiszwam behandelen :

Als de schade omvangrijk is, is het aangewezen een beroep te doen op een firma, gespecialiseerd in houtbehandeling.

Opgelet !

 1. er bestaan geen “erkende” firma’s, er bestaan slechts “erkende” producten voor de behandeling
 2. het is aangeraden meerdere adviezen te vragen om een prijsvergelijking te kunnen doen. De gespecialiseerde firma’s zijn gegroepeerd in de Gouden Gids onder de rubriek “behandeling van hout” (rubriek 5180)
 3. vraag bij de opmaak van het bestek steeds de naam van de gebruikte producten en een gedetailleerde lijst van de uitgevoerde werken

Indien u zelf de behandeling wil uitvoeren, volgen hierna enkele tips :

 1. de oorzaken van de vochtinsijpeling uitschakelen en voorzien in een efficiënte verluchting om de bouwstof zo goed mogelijk te drogen
 2. de omvang van de groei bepalen door het aangetaste metselwerk bloof te leggen
 3. alle aangetaste delen schoonmaken en afkrabben; de uitgestrektheid van de groei bepalen door al het aangestaste metselwerk bloot te legen; het verrotte hout vervangen door hout, behandeld tegen zwammen en insecten of door een andere materiaal
 4. bakstenen en cement afbranden met een brander (type camping-gas)
 5. niet enkel de plaats waar de huiszwam ontdekt is behandelen, maar minstens tot een halve meter buiten de aangetaste zone gaan
 6. het aangetaste metselwerk “in de diepte” behandelen met een erkend product en de aangetaste zone met 50 cm tot 1 meter overschrijden
 7. eventueel een behandeling tegen vocht uitvoeren

Andere laboratoria

Dr Cony Decock
Laboratoire de mycologie – Mycothèque de l’UCLouvain
Place Croix du Sud 2, bte L7.05.06
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : 010 47 82 59 ou 010 47 37 42 (secrétariat)
E-mail : cony.decock@uclouvain.be
service public Wallonie
Département de l’Etude du Milieu naturel et agricole (DEMNA)
Laboratoire de Technologie du Bois
Avenue du Maréchal Juin 23
5030 Gembloux
Tél. : 081 62 64 20
Fax : 081 61 57 27
E-mail : Benoit.Jourez@spw.wallonie.be
aCREA – ULg
M. Olivier Guillette
Institut de Botanique
Sart-Tilman B22
4000 Liège
Tél. : 04 366 38 68
E-mail : olivier.guillette@ulg.ac.be
Province de Hainaut
Hainaut Vigilance Sanitaire
Boulevard Sainctelette 55
7000 Mons
Tél. : 065 40 36 10
Fax : 065 34 74 80
E-mail : hvs.info@hainaut.be
Agentschap Plantentuin Meise
Nieuwelaan 38
1860 Meise

Dr. André De Kesel (nl) – 02/260.09.38
Dr. André Fraiture (fr) – 02/260.09.36

Nuttige internetlinks

Premie voor renovatie in Brussels gewest – www.premie-renovatie.irisnet.be
De stadswinkel – www.stadswinkel.be (volgens opties : info renovatie, info-advies)